Voor welke percelen kan een bijdrage voor drainage aangevraagd worden?

Voor landbouwpercelen, die binnen de bodemdalingscontouren van 5 cm of meer liggen, is het mogelijk een bijdrage te ontvangen in de aanlegkosten van drainage. De percelen die hiervoor in aanmerking komen, zijn zichtbaar op de drainagekaart voor een mogelijke bijdrage in de kosten.