Vispassage

Dit is een kunstmatige passage, waardoor vissen van de ene plek naar de andere plek kunnen komen en waardoor de biodiversiteit verbetert. Dat betekent dat er voor meer vissen en voor meer soorten vissen betere leefomstandigheden ontstaan.