Waar vindt delfstofwinning in Fryslân plaats, door wie, hoe lang nog en met welke dalingsprognoses?

Waar vindt delfstofwinning in Fryslân plaats, door wie, hoe lang nog en met welke dalingsprognoses?

Figuur 1. De locaties van de gas en de zoutwinning.
De zwarte lijn is het gasveld de stipjes zijn putten.

Het Harlingen gasveld bevindt zich op een diepte van ongeveer 1000 meter. De gaswinning uit het veld is in 2008 stilgelegd toen bleek dat de bodemdaling veel sneller verliep dan voorspeld. Er zijn geen plannen om de gaswinning te hervatten. Zoutwinning vindt nu nog plaats uit de cavernes BAS4 en BAS3-original op dieptes tussen de 2400 en 2800 meter. De bodemdaling komt goed overeen met de voorspellingen. Op land zullen geen nieuwe cavernes worden ontwikkeld wanneer de winning uit BAS3-original en BAS4 over een aantal jaren bij het bereiken van de maximaal toegestane bodemdaling van 30 cm wordt stilgelegd.