Vermilion, stoppen jullie echt met winnen? Er zit nog 65% van het gasveld in..

Antwoord Vermilion: Er zijn geen  plannen om de productie opnieuw te starten. De productie is in 2008 stilgelegd en er is op grond van het onderzoek, dat in opdracht van Vermilion is uitgevoerd,  onvoldoende zekerheid over de effecten om het veld opnieuw in productie te nemen

Deze vraag is gesteld op de informatiebijeenkomst van Vermilion, 11 november 2015