Tot wanneer worden metingen uitgevoerd?

De metingen worden voortgezet tot ten minste 30 jaar na het beëindigen van de zout- of gaswinning.