Stuw

Een waterkering die er voor zorgt dat het peil in de sloten op de juiste hoogte blijft. Stuwen regelen zo dat er niet te veel en niet te weinig water in de sloten beschikbaar is.