Structuur schade, hoe wordt die afgewikkeld?

Als er sprake is van structuurschade;

  • ofwel veroorzaakt door de werkzaamheden van een aannemer
  • of als gevolg van metingen en /of sonderingen in het veld,

dan wordt deze schade hersteld op kosten van de bestuurscommissie.

Het gaat hierbij alleen om structuurschade die veroorzaakt wordt gedurende uitvoering van de maatregelen.