Wat zijn de prognoses voor de eindsituatie en moeten deze in de tijd ook bijgesteld worden?

Omdat we nu door geavanceerdere technieken beter kunnen voorspellen, hebben we meer betrouwbare cijfers. De zoutwinning gaat door tot 2021. De gasdaling bereikt rond 2050 het tempo van de autonome daling.

Zowel TNO als SodM vinden de nieuwe cijfers binnen de vastgestelde onzekerheden voldoende betrouwbaar. De getallen en de onzekerheden daarin hoeven op dit moment niet verder te worden bijgesteld. De bestuurscommissie van Franekeradeel-Harlingen kan deze cijfers gebruiken om hun maatregelen op te baseren.