Waar kan ik de presentaties vinden die TNO en SodM hebben gegeven bij de informatieavond op 21 april 2016?

De antwoorden op de vragen die mensen vooraf – en tijdens – de informatieavond stelden, hebben SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) en TNO (Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) beantwoord.

De beelden, kaarten en cijfers die daarbij zijn gebruikt, plaatsen we op deze site. De uitleg van SodM en TNO voegen we toe aan die beelden, zodat we geïnteresseerden een compleet en duidelijk beeld kunnen geven.

We doen dat op deze manier, omdat het om technische verhalen gaat. Met alleen het online zetten van de powerpointpresentatie bieden we te weinig informatie.