Pachtregistratie: Wat is de peildatum?

Op de peildatum worden alle eigendoms- en (geregistreerde) pachtsituaties “bevroren” en als uitgangssituatie dienen voor de wettelijke herverkaveling. Zoals het nu lijkt wordt dit een datum in juni 2016.

Zodra dit definitief bekend is, dan laat de bestuurscommissie dat in de krant en op de website weten.