Wat zijn de onzekerheden bij bodemdaling door delfstofmetingen?

Bodemdaling door zoutwinning is goed te voorspellen.

Bodemdaling door gaswinning is meer onzeker, doordat altijd pas in de praktijk volledig duidelijk wordt hoe het gesteente daadwerkelijk reageert. Dat is slechts bij benadering op basis van laboratoriummetingen te voorspellen. Ook is het bij gaswinning onzeker over welk gebied de drukdaling zich zal uitspreiden. Zo kan de druk ook gaan dalen in waterhoudende lagen onder of naast het gasreservoir.Vandaar dat het van belang is voortdurend te blijven meten. SodM houdt er toezicht op dat dit regelmatig en zorgvuldig gebeurd.

De resutaten worden door TNO op www.nlog.nl website gepubliceerd.

Naast bodemdaling door delfstofwinning kan aan het oppervlak ook bodemdaling ontstaan door andere processen zoals autonome daling (zie eerder). Dat kan verschillen opleveren tussen peilmerkmetingen en radarmetingen. Peilmerken zijn in het algemeen dieper gefundeerd, bij voorkeur op het Pleistoceen. Radarreflecties van gefundeerde gebouwen zullen daar goed mee overeenkomen. Radarreflecties kunnen ook komen van niet-gefundeerde objecten op het maaiveld (bijvoorbeeld wegen) wat kan leiden tot metingen inclusief autonome daling.