Natuurvriendelijke oevers (NVO’s)

Bij een natuurvriendelijke oever is het water ondiep genoeg om zonlicht tot de bodem te laten komen. Daardoor kunnen er zuiverende (onderwater)planten groeien (goed voor flora). Dat is bovendien een rijke plek voor vissen en andere waterdieren (goed voor fauna).

Het zorgt er bovendien voor dat de kwaliteit van het water verbetert. De aanleg komt voort uit Europese regelgeving.