Moeten wij erfpacht ook laten registreren?

Nee. Erfpacht is een zakelijk recht en derhalve al bekend bij de commissie.