Moeten voor overloopgebieden waterschapslasten worden betaald?

Ja. Voor overloopgebieden moeten gewoon waterschapslasten worden betaald. Ze blijven in dezelfde categorie vallen als voor de aanwijzing als overloopgebied. Er wordt alleen onderscheid gemaakt tussen bemalen en onbemalen gebied en natuurterreinen.

De overloopgebieden blijven tot het bemalen gebied behoren, omdat voor de waterbeheersing in deze gebieden bemaling nodig blijft; al mocht de bemaling dan 1x 10, 25 of 50 jaar niet toereikend zijn.