Wat kunnen we verwachten na beëindiging van de zoutwinning in 2021? Ontstaat daar ook nadaling?

Nee, bij zoutwinning daalt de bodem alleen als er op dat moment zoutwinning plaatsvindt. Zodra die winning stopt, houdt de bodemdaling zeer snel op. Wat dan nog resteert is de autonome bodemdaling.