Komt er op grond van het onderzoek naar het kaartverschil een extra overloopgebied bij Schalsum?

Nee, voor een gebied van ongeveer 9 hectare zal er ‘werk met werk’ mogelijk zijn. Dat gebied wordt namelijk natter en daarvoor zijn er herstelmaatregelen nodig. De bestuurscommissie zal met de betrokken eigenaar/ eigenaren afspraken maken.