KLIC-melding doen

Een aanvrager voor de aanleg van drainage moet een KLIC-melding doen. KLIC staat voor Kabels en Leidingen Informatie Centrum. Het centrum geeft informatie of er mogelijk kabels en leidingen in het perceel liggen. Bij het aanleggen van drainage kan de aanvrager hier rekening meehouden.