Kan ik nu een sloot dempen omdat er door de verbreding extra berging ontstaat?

De verbreding aan de watergangen dienen ervoor om extra berging te creëren . Het hiermee ontstane oppervlak staat los van overige slootdempingen.

Wilt u als eigenaar/gebruiker een sloot dempen dan dient u dit in oppervlak ook weer te compenseren. Hiervoor gelden de regels voor het dempen van watergangen. (Denk hierbij aan waterwet en het vigerend bestemmingsplan.)