Wat is de taak en rol van TNO?

De Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. De organisatie controleert ook onderzoeksresultaten. Binnen de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen heeft TNO de cijfers over de extra bodemdaling door voormalige gaswinning, gecontroleerd (november 2014).

Meer informatie is te vinden op:

www.nlog.nl > Bodembeweging