Wat is de taak en rol van SodM?

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht op de delfstofwinning in Nederland, zoals gas- en zoutwinning. In totaal gaat dat om ongeveer 600 locaties op land en 150 locaties op zee.

Voor Sodm is het belangrijk dat de winning, de opslag en het transport van delfstoffen, zoals olie, gas en zout, op een manier gebeurt die veilig en gezond is voor mens en omgeving.

Uitgangspunten van SodM zijn:

  • Veiligheid en gezondheid van burgers en werknemers;
  • Bescherming van het milieu;
  • Zorg voor onze natuurlijke bronnen (doelmatige winning).

Meer informatie is te vinden op:

SodM website

Specifiek over bodemdaling: http://www.sodm.nl/onderwerpen/bodemdaling

Mijnbouwwet

Gaswet

Twitter: @sodmnl