Is het mogelijk dat de bodemdaling niet overal geleidelijk verloopt? Hoe gaat dat in zijn werk?

De kom die optreedt heeft de vorm van een platte schotel Gaswinning vindt plaats op een diepte van een kilometer. Midden boven het gaswinningsveld zakt de bodem meer dan aan de rand van het veld. De kom strekt zich uit tot ongeveer een kilometer vanaf de rand van het veld. De Barradeel zoutcavernes bevinden zich op een diepte van 2,5 tot 3 km. De bodemdalingsschotel heeft een straal van ongeveer 3 km.

In beide gevallen geldt, dat de bodemdaling door winning overal zeer geleidelijk verloopt. Bodemdaling ten gevolge van ander menselijk ingrijpen kan lokaal sterker varieren.