Is er schade aan gebouwen en huizen te verwachten?

De bodemdaling treedt op in een zeer geleidelijke kom. De scheefstand van een gebouw over de duur van de winning (enkele tientallen jaren) is miniem, in de orde van 1 tot enkele millimeters.. Er is daardoor geen schade aan huizen en gebouwen te verwachten.