Is er keuze tussen werk met werk maken of afwaarderen van percelen in overloopgebied? Waarom is werk met werk goedkoper?

Als een perceel grotendeels te laag ligt en vaak overstroomt, dan zal dat afgewaardeerd worden. Als dat voor een beperkt deel van het perceel geldt, dan zal dat deel opgehoogd worden via werk met werk. Het moet nog blijken welke aanpak het meeste kost. Dat is niet bepalend voor de te kiezen oplossing. De bestuurscommissie overlegt met betrokkenen over de te kiezen oplossing.