Is de werkwijze voor de bepalen van de hoogte van de afwaardering al bekend? Wanneer wordt dat openbaar?

Ja, de werkwijze is klaar en die sluiten we met de betrokken grondeigenaren kort De betrokkene krijgt een voorstel voor afwaardering en daaropvolgend sturen we de werkwijze mee.