Wat is besproken tijdens de informatiebijeenkomst over de bodemdaling?

Donderdag 21 april 2016 organiseerde de bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen in samenwerking met het onderzoeksinstituut TNO en SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) een informatiebijeenkomst over de bodemdaling in Franekeradeel-Harlingen.

In het gebied leven veel vragen over de bodemdaling. Tijdens de bijeenkomst gaven Jaap Breunese van TNO en Hans de Waal van SodM antwoord op deze vragen.

Breunese vertelde hoe bodemdaling ontstaat en welke gevolgen het heeft, specifiek voor dit gebied. De Waal ging in op de cijfers over de bodemdaling. Hij vertelde hoe die tot stand komen en wat de verwachtingen zijn voor Franekeradeel-Harlingen.

Alle vragen die tijdens deze bijeenkomst zijn gesteld, vindt u op de pagina ‘vraag/antwoord‘ onder het kopje ‘Vragen en antwoorden bijeenkomst 21 april 2016’.