Wat is autonome bodemdaling?

Dat is bodemdaling die steeds gaande is als gevolg van natuurlijke processen en menselijke ingrepen (bijvoorbeeld in de waterhuishouding), die los staan van de delfstofwinning.

Oorzaken autonome bodemdaling: met name de inklinking van de ondiepe ondergrond is van belang. Verwachte daling is afhankelijk van de opbouw en samenstelling van de ondiepe ondergrond. Kleigrond is bv vrij massief. Veengrond daarentegen is erg gevoelig voor veranderingen in de grondwaterstand. Veen op dieptes boven de grondwaterstand is onderhevig aan oxidatie wat tot aanzienlijke autonome daling kan leiden. Zo zijn sommige gebieden in het westen van Nederland (bijvoorbeeld in de omgeving van Gouda) door dit proces de afgelopen eeuwen een aantal meters gedaald.

Figuur 6.      Geschematiseerde geologische kaart van Friesland  (bron: Schokking, 1995)

figuur-6-geschematiseerde-geologische-kaart-van-friesland-bron-schokking-1995