Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen

Het inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen is een plan dat in opdracht van de provincie Fryslân samen met Wetterskip Fryslân, gemeenten Harlingen en Franekeradeel, de delfstofwinners Frisia en Vermilion en maatschappelijke organisaties is gemaakt.

Het is gemaakt tussen 2007 en 2013 en is gebaseerd op de Wet inrichting landelijk gebied (WILG). Het doel is om de schade door bodemdaling te herstellen of te compenseren. Dat gebeurd door verbeteringen voor de landbouwstructuur, de waterhuishouding, het landschap, de natuur en leefbaarheid te regelen.

Het Inrichtingsplan is gemaakt omdat in het gebied de bodem daalt door (voormalige) gas- en zoutwinning, maar ook omdat klimaatveranderingen voor problemen zorgen bij de landbouw en de waterhuishouding.