In welke periode kan de bijdrage voor drainage aangevraagd worden?

Aanvragen voor drainage moeten uiterlijk 31 december 2021 binnen zijn. De daadwerkelijke aanleg en betaling van de drainage moet uiterlijk 31 december 2022 afgerond zijn. Na toekenning van de bijdrage geldt dat de daadwerkelijke uitvoering binnen 1 jaar moet zijn uitgevoerd. Voor het aanvragen van de bijdrage kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier.