Hoeveel gaswinningsputten zijn er en hoeveel nog in bedrijf? Zou het ook kunnen zijn dat het zout een oorzaak is voor de verhoogde daling?

Antwoord Vermilion: Alle putten in het reservoir ‘Harlingen Bovenkrijt’ dat wij aanduiden als het Franekerveld zijn uit productie.

Naast daling als gevolg van gaswinning, is er in het gebied ook daling als gevolg van zoutwinning.

In het proces naar het inrichtingsplan zijn afspraken gemaakt over de aandelen van zout en gas in het gebied.

De extra daling (zoals in november 2014 door Vermilion gepresenteerd) wordt toegeschreven aan aardgasproductie.