Hoe zit het met de nadaling tot 2050 bij Herbaijum? Hoe groot wordt de daling, en stopt het echt in 2050?

Nee, de daling is naar verwachting ook in 2050 nog niet volledig gestopt inin 2050. Wel neemt de dalingssnelheid steeds verder af. In 2015 is de daling waarschijnlijk al lager dan de natuurlijke bodemdaling in het gebied. In het midden van het voormalig gaswinningsveld staat een gps-station om de daling te blijven meten. De daling die tot 2050 is berekend, komt bij het diepste punt (Herbaijum) op 46 cm (incl. de autonome natuurlijke bodemdaling van 6 cm)).

  1988 2008 2014 2030 2050
           
Natuurlijk 0 2 2,5 4 6
Gas 0 23 28 33 35
Salt 0 5 5 5 5
           
Total 0 30 36 42 46