Hoe zit het met de veiligheid in het gebied?

De bodemdaling heeft geen of bijna geen effecten op de Waddendijk. De zesjaarlijkse veiligheidstoetsing onderzoekt  of de dijk voldoende op hoogte is.