Hoe zit het met de gaswinningsput bij Zweins. Is die nog in bedrijf?

Ja, die is in bedrijf. Het gasreservoir daar ligt dieper dan bij de winningsputten in Franekeradeel-Harlingen. Ook wordt hier niet uit krijtsteen, maar uit zandsteen gewonnen. De bodemdaling bij het GPS-referentie station bij Zweins is zo laag dat deze niet meetbaar is.