Hoe ziet de prognose voor bodemdaling door zout- en gaswinning in 2050 er uit?

Figuur 7. Voorspelde bodemdaling in 2050 door zout en gaswinning (zonder de autonome daling van 6 cm

Figuur 7. Voorspelde bodemdaling in 2050 door zout en gaswinning

(zonder de autonome daling van 6 cm)