Hoe wordt gehandeld in situaties waar sprake is van loopzand?

In het verleden is in het gebied veel beschoeiing aangebracht om loopzand te voorkomen of te beperken.. Om loopzand zoveel mogelijk te beperken gaat het nu als volgt.

 

  1. Optie 1 (voorkeur): Daar waar in de bestaande oever riet groeit wordt dit riet ontgraven en op de nieuwe waterlijn terug gezet;
  2. Optie 2: Op de nieuwe waterlijn wordt een kokosworst aangebracht. Afhankelijk van de mate van rietgroei na het aanbrengen van de kokosworst, wordt in de kokosworst riet geplant;
  3. Optie 3: Beschoeiing; omdat Wetterskip Fryslân als uitgangspunt heeft dat het beheer duurzaam wordt gedaan heeft deze maatregel niet de voorkeur.