Hoe wordt bodemdaling door gaswinning berekend?

Voor de berekening van bodemdaling zijn minimaal de volgende gegevens nodig:

  1. De stijfheid van het (reservoir)gesteente;
  2. De dikte van dat gesteente;
  3. De hoeveel drukdaling die te verwachten is (die wordt ter controle regelmatig gemeten tijdens de productie);
  1. De ondergrondse ligging (diepte, uitgebreidheid) van het reservoirgesteente

Belangrijk detail:

Als een gaswinner ergens wil beginnen, dan zijn er eerst enkele proefboringen. De grootste onzekerheid in de voorspelling van de te verwachten bodemdaling is hoe het gesteente zich tijdens de toekomstige productie zal gedragen.

Daarover zijn met een model en metingen uitgevoerd op gesteentemonsters uit het reservoir tot op zekere hoogte voorspellingen te doen. Maar pas tijdens de winning zelf wordt duidelijk hoe de bodemdaling zich precies ontwikkelt. Dit wordt regelmatig gemeten.