Hoe ontstaat bodemdaling door gaswinning?

Hoe ontstaat bodemdaling door gaswinning?

Dit beeld (Figuur 2) toont een gasreservoir. Dat is het korrelige gedeelte. Zolang het gevuld is met gas, houdt dat reservoir het gesteente als ’t ware overeind. De gasdruk draagt oorspronkelijk ongeveer de helft van het gewicht van de bovenliggende lagen, het gesteente van het gasreservoir de andere helft. Wanneer de gasdruk door productie afneemt, moet een groter deel van het gewicht van de bovenliggende lagen door het gesteente in het gasreservoir gedragen worden.

Als gevolg daarvan wordt het reservoir-gesteente samengedrukt (dat heet: ‘compactie’).¬†Daardoor daalt ook de bodem aan het oppervlak boven het gasreservoir. Hoe meer gas uit de grond wordt gehaald, hoe lager de druk wordt en hoe meer de bodem daalt.