Hoe groot is het risico op aardbevingen?

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) beoordeelt het risico op aardbevingen op basis van onderzoek. Op verzoek van de Provincie Fryslân is hierover een brief gestuurd door SodM in april 2013 (zie site SodM). Het risico dat er zich voelbare aardbevingen in het plangebied Franekeradeel-Harlingen voordoen is zeer klein tot nihil.