Hoe gaat het overloopgebied bij Ropta gebruikt worden?

Er staat op de website een beknopte toelichting op de werking van overloopgebieden. Dat speelt als er veel regenoverlast is. Verder kan en wil het Wetterskip op verzoek uitleg geven over de beoogde werking. Dan alleen kan ingezoomd worden op een specifieke situatie. Dat kan het beste met behulp van een kaart uitgelegd worden en leent zich niet voor een antwoord op deze plek. Belangstellenden kunnen via het secretariaat, mevrouw Hennie Roos, een afspraak voor toelichting in het streekloket maken.