Hoe en wanneer wordt de drainage aangepakt? Krijgen we daar een bijdrage voor?

De bestuurscommissie komt in het najaar van 2015 met een plan van aanpak. Dat plan plaatsen we op de website en we geven daarover voorlichting aan de betrokken grondeigenaren. Naar verwachting kan er vanaf 2016 op veel plekken in het gebied gedraineerd worden. Begin 2016 komt er een aanvraagformulier op de website te staan voor grondeigenaren die een verzoek tot een bijdrage voor de kosten willen doen.