Hoe en wanneer kan met drainage gestart worden?

De bestuurscommissie komt in het najaar van 2015 met een plan van aanpak. De bestuurscommissie licht dat toe aan betrokken grondeigenaren. Die krijgen daarover bericht.