Hoe kan het dat de bodemdaling door gaswinning destijds niet goed is voorspeld?

De bodemdaling door gaswinning werd aanvankelijk niet goed voorspeld, omdat het krijtgesteente waaruit gewonnen werd, anders reageert op drukdaling dan zandsteen.

Krijtgesteente

Er was in Nederland geen ervaring met gaswinning uitkrijtgesteente. Laboratoriumonderzoek gaf aan dat er geen problemen met bodemdaling zouden optreden. De maximale bodemdaling zou maximaal 10 cm worden over een periode van 30 jaar. Maar een proef in een lab duurt een dag, misschien een week, terwijl de daling in het veld over een periode van dertig jaar gaat. Die metingen zijn niet zomaar met elkaar te vergelijken. Inmiddels is het mogelijk om de kortdurende proeven in het laboratorium te “vertalen” naar de situatie in het veld over 30 jaar. Dan blijkt dat er veel meer bodemdaling zal optreden, dan de korte proeven aangaven.

Gaswinning stopgezet

Toen Vermilion Energy Netherlands BV de veel groter dan verwachte bodemdaling in 2008 ontdekte, heeft het bedrijf de gaswinning onmiddellijk gestopt en is een nieuw onderzoek gestart naar de oorzaak van de onverwachte extra daling. SodM en TNO hebben dat onderzoek (november 2014) begeleid en beoordeeld. De nieuwe voorspellingen zijn volgens hen betrouwbaar.

Voor belangstellenden, dat rapport is beschikbaar via deze link.

Resultaten nieuwe metingen

In 2015 zijn nieuwe metingen uitgevoerd. Antea Group heeft bij die resultaten een kaart gemaakt. In die kaart zijn de metingen van de later bijgeplaatste peilmerken nog niet meegenomen wat tot onjuiste resultaten leidt Zodra de juiste versie er is, zetten we die op de site. (Er wordt aan gewerkt. Het blijkt veel meer werk dan gedacht. De nieuwe kaart wordt voor eind 2016 verwacht).