Het gebied is toch mooi zoals het is, waarom moet dit allemaal?

Het is nu al een prachtig gebied, maar feit is dat het gebied de komende jaren te maken krijgt met bodemdaling en klimaatverandering. Dit verstoort de waterhuishouding zodanig dat er maatregelen nodig zijn. We willen echter niet alleen de water- en landbouwproblemen aanpakken. Ook andere wensen gaan we realiseren. Zo kunnen we het gebied nog aantrekkelijker en vitaler maken.