Herstelmaatregelen

Dat deel van de maatregelen in het Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen die speciaal bedoeld is om er voor te zorgen de gevolgen van bodemdaling gecompenseerd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om watergangverbreding, aanleg natuurvriendelijke oevers, overloopgebieden, maar ook het ophogen van bruggen (doorvaarthoogte).