Heeft dit invloed op de al bekende zoekgebieden?

Ja, die worden in enkele gevallen iets groter. Dit zal met de betrokken grondeigenaren besproken worden en die staan op de kaart bij de 2e planwijziging.