Er is sprake van daling tot 30 en tot 35 cm boven de cavernes? Hoe zit dat?

Boven de cavernes bij Bas3 original en Bas 4 is daling tot maximaal 30 cm vergund. Maar bij Bas 1 en 2 was/ is dat anders: daar geldt een daling tot maximaal 35 cm. Die daling is daar nog niet bereikt, maar er vindt geen winning meer plaats.