Drainage

Landbouwpercelen hebben voldoende water nodig. Echter, als de waterstand onder het maaiveld relatief te hoog is en het land te drassig wordt, kan de aanleg van drainagebuizen die te natte gronden ontwateren. Die buizen voeren het water af naar de sloten. Daarmee is te regelen dat gronden niet te nat en niet te droog worden.