Drainage aanleggen op terpen of archeologische aandachtsgebieden

Op de drainagekaart zijn de terpen aangeduid als archeologische aandachtsgebieden. Voor deze percelen geldt dat er wel drainage aangelegd mag worden, maar dat de grond zo min mogelijk geroerd moet worden. Daarom moet voor deze terpen/archeologische aandachtsgebieden bij de gemeente geïnformeerd worden of een omgevingsvergunning nodig is. Daarnaast stelt de bestuurscommissie als voorwaarde voor een bijdrage dat de drainage in deze percelen alleen aangelegd mag worden als sleufloze drainage. Dit betekent dat de grond boven de drainagebuis even opgetild wordt en na de inbreng van de drainbuis weer terugzakt zonder de bodemopbouw verder te verstoren.