Wat doet de bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen als er toch nog veranderingen komen?

Eind 2014 maakte Vermilion Energy Netherlands BV bekend dat tot 2050 de bodem rond Herbaijum nog extra daalt. Er komen extra maatregelen om die daling op te vangen. Dat gaat voornamelijk om het aanleggen van drainage, het aanwijzen van overloopgebieden en het regelen van enige peilverlaging.

Doordat er nieuw onderzoek is gedaan, waarvan de cijfers zijn gecontroleerd door TNO en SodM (november 2014), kunnen we ervan uitgaan dat de maatregelen zoals we die nu treffen, volstaan.

Verandert er iets, dan speelt de bestuurscommissie daarop direct in, door maatregelen aan te passen.