De indruk bestaat dat er lokale verzakkingen optreden door aardgaswinning en zoutwinning. Klopt dat?

De aardgaswinning bij Franeker (gestopt in 2008) en de zoutwinning vinden plaats op een diepte van respectievelijk circa een kilometer en voor zoutwinning op circa 2,5 tot 3 kilometer. Zakking vindt daardoor altijd geleidelijk plaats over een grotere oppervlakte. Lokale verzakkingen hebben een andere oorzaak.