Zijn de cijfers betrouwbaar en waarom?

Door de ontwikkeling van geavanceerder meetmethodes en ondergrondmodellen, worden de cijfers voor de te verwachten bodemdaling meer betrouwbaar.

De onnauwkeurigheid in de metingen is in de orde van 1 tot 2 cm, bij een goed ontworpen meetnet. Het is daarom belangrijk niet alleen rekening te houden met de voorspelde bodemdaling maar ook met de onzekerheden daarin.